k.ú.: 674630 - Opavské Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597520 - Krnov NUTS5 CZ0801597520
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 423 7670754
zahrada 1110 621592
ovoc. sad 5 2656
travní p. 213 1225720
lesní poz 73 3305115
vodní pl. nádrž umělá 6 376062
vodní pl. tok přirozený 98 221055
vodní pl. tok umělý 2 2854
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 24
vodní pl. zamokřená pl. 3 8600
zast. pl. společný dvůr 43 58159
zast. pl. zbořeniště 16 9319
zast. pl. 1972 729556
ostat.pl. dráha 25 85546
ostat.pl. jiná plocha 411 549979
ostat.pl. manipulační pl. 160 357329
ostat.pl. neplodná půda 229 435196
ostat.pl. ost.dopravní pl. 31 18488
ostat.pl. ostat.komunikace 472 683568
ostat.pl. pohřeb. 2 5716
ostat.pl. silnice 35 190683
ostat.pl. skládka 4 51763
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 204544
ostat.pl. zeleň 278 196493
Celkem KN 5637 17010771
Par. DKM 5637 17010771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 183
č.p. byt.dům 224
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 50
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 538
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 33
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 402
bez čp/če jiná st. 119
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 36
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 69
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 92
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1911
byt.z. byt 1972
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 118
byt.z. j.nebyt 41
obč.z. byt 78
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 2218
LV 3755
spoluvlastník 6784

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.2000
THM-V 1:1000 31.12.1977 01.01.2000 Mapové listy 1:2000 bez redukce střešních plášťů.
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1977 v r.1898-1901 mapování v měřítku 1:720


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 24.05.2022 08:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.