k.ú.: 674788 - Krnsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536172 - Krnsko NUTS5 CZ0207536172
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 1859715
zahrada mez, stráň 2 2167
zahrada 198 150036
ovoc. sad 3 7635
travní p. mez, stráň 1 337
travní p. 54 245862
lesní poz 27 479245
vodní pl. nádrž přírodní 1 356
vodní pl. tok přirozený 35 91438
zast. pl. zbořeniště 3 2008
zast. pl. 262 76561
ostat.pl. dráha 2 47332
ostat.pl. jiná plocha 83 100241
ostat.pl. manipulační pl. 17 18122
ostat.pl. mez, stráň 5 6619
ostat.pl. neplodná půda 52 31707
ostat.pl. ostat.komunikace 72 70259
ostat.pl. pohřeb. 5 6548
ostat.pl. silnice 12 84190
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8059
ostat.pl. zeleň 17 27926
Celkem KN 926 3316363
Par. DKM 926 3316363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 128
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 260
obč.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 322
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2019
DKM-KPÚ 24.07.2015 1:1000 11.08.2015 *) KPÚ na části území
S-SK GS 1:2880 1842 29.11.2019 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 21.05.2022 20:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.