k.ú.: 674818 - Řehnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536172 - Krnsko NUTS5 CZ0207536172
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 1380313
zahrada 54 40469
ovoc. sad 1 4086
travní p. 22 71509
lesní poz 52 609384
vodní pl. nádrž umělá 2 1389
vodní pl. tok přirozený 7 19462
zast. pl. zbořeniště 1 1057
zast. pl. 59 21464
ostat.pl. dráha 1 29846
ostat.pl. jiná plocha 44 22713
ostat.pl. manipulační pl. 4 7334
ostat.pl. neplodná půda 22 17743
ostat.pl. ostat.komunikace 40 69280
ostat.pl. pohřeb. 1 456
ostat.pl. silnice 2 8615
Celkem KN 422 2305120
Par. DKM 422 2305120
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 58
LV 135
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2017
DKM-KPÚ 10.09.2014 1:1000 17.09.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1899 04.12.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 20.05.2022 18:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.