k.ú.: 674826 - Krokočín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590975 - Krokočín NUTS5 CZ0634590975
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 2035335
zahrada 123 96190
ovoc. sad 1 5895
travní p. 89 203940
lesní poz les(ne hospodář) 1 37024
lesní poz 44 1466719
vodní pl. nádrž umělá 10 44260
vodní pl. rybník 6 64770
vodní pl. tok přirozený 9 13298
vodní pl. tok umělý 8 3336
vodní pl. zamokřená pl. 6 1905
zast. pl. zbořeniště 1 142
zast. pl. 157 66752
ostat.pl. jiná plocha 55 63754
ostat.pl. manipulační pl. 3 4567
ostat.pl. neplodná půda 1 264
ostat.pl. ostat.komunikace 45 107410
ostat.pl. silnice 3 33281
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1587
ostat.pl. zeleň 25 67992
Celkem KN 670 4318421
Par. DKM 670 4318421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 90
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 11
Celkem BUD 151
LV 148
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.07.2006
DKM-KPÚ 09.07.2002 1:1000 09.07.2002 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 10.07.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 18:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.