k.ú.: 674834 - Kroměříž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 253
orná půda 2211 7550825
zahrada skleník-pařeniš. 1 35
zahrada 3630 1352638
ovoc. sad 28 147680
travní p. mez, stráň 2 3258
travní p. 141 228126
lesní poz les(ne hospodář) 13 12355
lesní poz 49 196592
vodní pl. nádrž umělá 5 4378
vodní pl. rybník 16 152720
vodní pl. tok přirozený 117 358332
vodní pl. tok umělý 12 19720
zast. pl. společný dvůr 2 1908
zast. pl. zbořeniště 2 191
zast. pl. 7541 1822391
ostat.pl. dráha 23 176665
ostat.pl. dálnice 22 157027
ostat.pl. jiná plocha 1794 802623
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 135
ostat.pl. manipulační pl. 902 805364
ostat.pl. neplodná půda 92 149346
ostat.pl. ost.dopravní pl. 64 38880
ostat.pl. ostat.komunikace 2163 1430974
ostat.pl. pohřeb. 5 72329
ostat.pl. silnice 203 233604
ostat.pl. skládka 2 22098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 234 444511
ostat.pl. zeleň 1309 1563644
Celkem KN 20585 17748602
Par. DKM 20585 17748602
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 19
č.p. bydlení 2775
č.p. byt.dům 169
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 95
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 18
č.p. obč.vyb 164
č.p. obč.vyb. 67
č.p. prům.obj 23
č.p. rod.dům 583
č.p. tech.vyb 31
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 38
č.p. výroba 29
č.p. zem.stav 17
č.e. garáž 25
č.e. jiná st. 121
č.e. rod.rekr 137
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 65
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 1962
bez čp/če jiná st. 421
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 124
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če prům.obj 123
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 125
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 64
bez čp/če zem.stav 46
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 22
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 7352
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 7301
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 263
byt.z. j.nebyt 287
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 236
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 39
obč.z. j.nebyt 51
Celkem JED 8202
LV 13297
spoluvlastník 25232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.05.2004 1:1000 20.05.2004 *) KPÚ část k.ú.
DKM 1:1000 11.08.2000 část. k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1944 17.05.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1944


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 07:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.