k.ú.: 674991 - Vážany u Kroměříže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 1471107
zahrada 515 347356
ovoc. sad 1 5066
travní p. 13 27538
lesní poz 4 2712
vodní pl. tok přirozený 94 43177
zast. pl. 469 117892
ostat.pl. dráha 1 2965
ostat.pl. jiná plocha 123 112944
ostat.pl. manipulační pl. 15 44007
ostat.pl. neplodná půda 1 287
ostat.pl. ostat.komunikace 72 60095
ostat.pl. silnice 8 22240
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7688
ostat.pl. zeleň 16 7518
Celkem KN 1537 2272592
Par. DKM 1537 2272592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 249
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 97
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 464
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 1
Celkem JED 33
LV 638
spoluvlastník 1016

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.1998
ZMVM 1:2000 30.06.1981 20.04.1998
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.06.1981 scelovací řízení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 06:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.