k.ú.: 675008 - Kotojedy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 692964
zahrada 138 98732
ovoc. sad 12 54678
travní p. 8 47675
lesní poz ostat.komunikace 1 38195
lesní poz 15 1891303
vodní pl. nádrž umělá 1 1434
vodní pl. tok přirozený 6 9981
zast. pl. 204 50153
ostat.pl. dráha 3 32583
ostat.pl. jiná plocha 76 65681
ostat.pl. manipulační pl. 15 34204
ostat.pl. neplodná půda 8 3193
ostat.pl. ostat.komunikace 47 61396
ostat.pl. silnice 6 18311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 67 144057
ostat.pl. zeleň 39 62013
Celkem KN 734 3306553
Par. DKM 734 3306553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 84
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 185
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 3
Celkem JED 33
LV 233
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.1998
Ins. A 1:2000 25.01.1939 30.06.1998
S-SK ŠS 1:2880 1830 25.01.1939


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 08:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.