k.ú.: 675016 - Dolní Světlá pod Luží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561827 - Mařenice NUTS5 CZ0511561827
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51061 - Cvikov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 9955
zahrada 79 49518
travní p. 372 1530747
lesní poz 135 1376197
vodní pl. tok přirozený 17 2668
vodní pl. tok umělý 4 4337
vodní pl. zamokřená pl. 5 8611
zast. pl. zbořeniště 40 11624
zast. pl. 139 29588
ostat.pl. jiná plocha 32 6763
ostat.pl. manipulační pl. 11 8240
ostat.pl. neplodná půda 98 157816
ostat.pl. ostat.komunikace 97 82292
ostat.pl. pohřeb. 1 1767
ostat.pl. silnice 6 18065
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8539
ostat.pl. zeleň 4 3353
Celkem KN 1055 3310080
Par. KMD 1055 3310080
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 8
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 138
LV 169
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2011
S-SK GS 1:2880 1824 16.12.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.