k.ú.: 675032 - Krompach - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561738 - Krompach NUTS5 CZ0511561738
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51061 - Cvikov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 48157
zahrada 81 56574
ovoc. sad 1 8668
travní p. 828 2668773
lesní poz 219 4489636
vodní pl. nádrž umělá 4 3566
vodní pl. tok přirozený 6 936
vodní pl. tok umělý 7 7838
vodní pl. zamokřená pl. 8 9902
zast. pl. zbořeniště 113 25275
zast. pl. 319 52030
ostat.pl. jiná plocha 35 7469
ostat.pl. manipulační pl. 7 2864
ostat.pl. neplodná půda 120 196177
ostat.pl. ostat.komunikace 184 120742
ostat.pl. pohřeb. 1 1864
ostat.pl. silnice 7 45708
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5717
ostat.pl. zeleň 6 2781
Celkem KN 1966 7754677
Par. KMD 1966 7754677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 178
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 8
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 312
LV 380
spoluvlastník 472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2012
S-SK GS 1:2880 1843 31.05.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.