k.ú.: 675041 - Kropáčova Vrutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536181 - Kropáčova Vrutice NUTS5 CZ0207536181
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 2506315
zahrada 104 76633
ovoc. sad 1 1994
travní p. 17 107710
lesní poz 29 254057
vodní pl. nádrž umělá 4 10312
vodní pl. tok přirozený 6 22419
vodní pl. tok umělý 4 2084
zast. pl. zbořeniště 5 3824
zast. pl. 159 79556
ostat.pl. dráha 3 2210
ostat.pl. jiná plocha 71 82060
ostat.pl. manipulační pl. 27 80489
ostat.pl. neplodná půda 23 20179
ostat.pl. ostat.komunikace 77 87515
ostat.pl. silnice 8 28814
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16357
ostat.pl. zeleň 3 10053
Celkem KN 647 3392581
Par. KMD 647 3392581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 154
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 172
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015
S-SK GS 1:2880 1842 09.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 24.05.2022 05:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.