k.ú.: 675075 - Krouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571661 - Krouna NUTS5 CZ0531571661
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 802 6865035
zahrada 578 290492
ovoc. sad 2 6652
travní p. 661 2214778
lesní poz 308 9147056
vodní pl. nádrž umělá 20 4872
vodní pl. rybník 5 122783
vodní pl. tok přirozený 38 104276
vodní pl. tok umělý 3 481
vodní pl. zamokřená pl. 5 1335
zast. pl. společný dvůr 13 257
zast. pl. zbořeniště 3 722
zast. pl. 555 165565
ostat.pl. dráha 15 92102
ostat.pl. jiná plocha 246 154620
ostat.pl. manipulační pl. 73 82211
ostat.pl. neplodná půda 136 143990
ostat.pl. ostat.komunikace 454 353700
ostat.pl. pohřeb. 3 5575
ostat.pl. silnice 34 142026
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21622
ostat.pl. zeleň 1 18
Celkem KN 3959 19920168
Par. DKM 1246 9267177
Par. KMD 2713 10652991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 281
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 29
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 514
byt.z. byt 24
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 25
LV 706
spoluvlastník 977

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2013
DKM-KPÚ 1:1000 20.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 18.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 12:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.