k.ú.: 675105 - Kejšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559091 - Krsy NUTS5 CZ0325559091
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 2018604
zahrada 47 35520
travní p. 90 284490
lesní poz 87 1105131
vodní pl. tok přirozený 4 7214
vodní pl. zamokřená pl. 1 1040
zast. pl. zbořeniště 10 4295
zast. pl. 30 16770
ostat.pl. jiná plocha 43 76655
ostat.pl. manipulační pl. 2 338
ostat.pl. neplodná půda 45 30448
ostat.pl. ostat.komunikace 67 84614
ostat.pl. silnice 11 10212
Celkem KN 587 3675331
Par. KMD 587 3675331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 30
LV 72
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2017
KM-D 1:2000 01.12.1999 19.09.2017
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 24.05.2022 02:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.