k.ú.: 675113 - Krsy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559091 - Krsy NUTS5 CZ0325559091
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 3209822
zahrada 80 48718
ovoc. sad 3 29551
travní p. 85 924270
lesní poz 200 2184913
vodní pl. nádrž umělá 1 126
vodní pl. rybník 12 70260
vodní pl. tok přirozený 8 38343
zast. pl. zbořeniště 2 505
zast. pl. 76 50118
ostat.pl. jiná plocha 55 58543
ostat.pl. manipulační pl. 9 26409
ostat.pl. neplodná půda 97 208376
ostat.pl. ostat.komunikace 70 137065
ostat.pl. pohřeb. 1 4125
ostat.pl. silnice 66 148056
ostat.pl. zeleň 3 6063
Celkem KN 812 7145263
Par. DKM 311 4791990
Par. KMD 501 2353273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 75
LV 92
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.05.2012
KMD 1:1000 21.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 22.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 26.05.2022 07:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.