k.ú.: 675121 - Polínka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559091 - Krsy NUTS5 CZ0325559091
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 1540205
zahrada 51 36411
travní p. 91 884249
lesní poz ostat.komunikace 2 7573
lesní poz 91 1592821
vodní pl. nádrž umělá 1 276
vodní pl. rybník 3 4785
vodní pl. tok přirozený 6 16955
vodní pl. tok umělý 4 1485
vodní pl. zamokřená pl. 6 6163
zast. pl. zbořeniště 6 1796
zast. pl. 51 28862
ostat.pl. jiná plocha 29 82366
ostat.pl. neplodná půda 147 220524
ostat.pl. ostat.komunikace 63 105874
ostat.pl. silnice 35 66304
Celkem KN 650 4596649
Par. DKM 416 3632382
Par. KMD 234 964267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 50
LV 72
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.04.2013
KMD 1:1000 25.11.2011
KM-D 1:2000 26.03.2001 16.04.2013
S-SK GS 1:2880 1839 25.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 24.05.2022 02:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.