k.ú.: 675148 - Trhomné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559091 - Krsy NUTS5 CZ0325559091
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1115775
zahrada 172 80153
travní p. 119 311967
lesní poz školka 1 2543
lesní poz 190 8330159
vodní pl. nádrž umělá 1 14606
vodní pl. tok přirozený 7 1063
vodní pl. zamokřená pl. 2 974
zast. pl. zbořeniště 10 4575
zast. pl. 111 39257
ostat.pl. jiná plocha 146 165312
ostat.pl. manipulační pl. 1 274
ostat.pl. neplodná půda 1 176
ostat.pl. ostat.komunikace 128 194767
ostat.pl. silnice 48 38303
Celkem KN 1031 10299904
Par. KMD 1031 10299904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 110
LV 143
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2017
KM-D 1:2000 26.03.2001 23.11.2017
S-SK GS 1:2880 1839 25.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 04:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.