k.ú.: 675199 - Kruh - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577243 - Kruh NUTS5 CZ0514577243
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 444 3007762
zahrada 193 130086
ovoc. sad 4 23344
travní p. skleník-pařeniš. 1 232
travní p. 910 1653576
lesní poz 140 790194
vodní pl. nádrž umělá 4 1208
vodní pl. rybník 10 34707
vodní pl. tok přirozený 65 17555
vodní pl. tok umělý 48 16624
vodní pl. zamokřená pl. 1 529
zast. pl. zbořeniště 5 1134
zast. pl. 347 76270
ostat.pl. dráha 1 41435
ostat.pl. jiná plocha 50 6782
ostat.pl. manipulační pl. 96 67099
ostat.pl. neplodná půda 36 11801
ostat.pl. ostat.komunikace 213 101064
ostat.pl. pohřeb. 2 3589
ostat.pl. silnice 6 39753
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 17001
ostat.pl. zeleň 7 3087
Celkem KN 2591 6044832
Par. KMD 2591 6044832
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 174
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 328
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 6
Celkem JED 28
LV 405
spoluvlastník 653

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 19.11.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 06:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.