k.ú.: 675261 - Krupka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567639 - Krupka NUTS5 CZ0426567639
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42132 - Krupka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 584999
zahrada 684 247772
travní p. 710 1091976
lesní poz ostat.komunikace 1 360
lesní poz 253 4812885
vodní pl. nádrž umělá 1 110
vodní pl. tok přirozený 47 27513
vodní pl. zamokřená pl. 13 18626
zast. pl. společný dvůr 27 4565
zast. pl. zbořeniště 77 11401
zast. pl. 1211 201834
ostat.pl. dráha 13 49307
ostat.pl. jiná plocha 273 245076
ostat.pl. manipulační pl. 167 150424
ostat.pl. neplodná půda 280 108330
ostat.pl. ostat.komunikace 360 228678
ostat.pl. pohřeb. 4 5592
ostat.pl. silnice 61 87024
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 143581
ostat.pl. zeleň 98 206232
Celkem KN 4480 8226285
Par. DKM 4480 8226285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 392
č.p. byt.dům 10
č.p. garáž 12
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 105
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.e. garáž 300
č.e. jiná st. 56
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 1104
byt.z. byt 209
byt.z. dílna 1
obč.z. byt 87
Celkem JED 297
LV 1407
spoluvlastník 2038

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2001 převod
ZMVM 1:1000 15.08.1990 15.05.2001
S-SK GS 1:2880 1843 15.08.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 09:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.