k.ú.: 675351 - Vrchoslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567639 - Krupka NUTS5 CZ0426567639
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42132 - Krupka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 405673
zahrada 334 176140
ovoc. sad 2 567
travní p. 284 452684
lesní poz 90 931861
vodní pl. nádrž přírodní 1 503
vodní pl. nádrž umělá 2 69
vodní pl. tok přirozený 10 6283
vodní pl. zamokřená pl. 1 2254
zast. pl. společný dvůr 7 1849
zast. pl. zbořeniště 20 5127
zast. pl. 376 79909
ostat.pl. dráha 8 37118
ostat.pl. jiná plocha 93 70259
ostat.pl. manipulační pl. 33 51798
ostat.pl. neplodná půda 45 46512
ostat.pl. ostat.komunikace 144 110909
ostat.pl. silnice 29 18990
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6130
ostat.pl. zeleň 32 15776
Celkem KN 1649 2420411
Par. DKM 1649 2420411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 134
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 15
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 76
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 366
byt.z. byt 99
obč.z. byt 5
Celkem JED 104
LV 530
spoluvlastník 722

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.05.2000 převod
ZMVM 1:1000 15.08.1990 29.05.2000
S-SK GS 1:2880 1843 15.08.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 16.05.2022 17:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.