k.ú.: 675385 - Fojtovice u Krupky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567639 - Krupka NUTS5 CZ0426567639
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42132 - Krupka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 3 794
travní p. mez, stráň 1 447
travní p. 192 2911668
lesní poz 50 1623807
vodní pl. nádrž umělá 3 2028
vodní pl. tok přirozený 1 6029
vodní pl. tok umělý 3 4452
vodní pl. zamokřená pl. 2 3506
zast. pl. zbořeniště 11 2008
zast. pl. 33 12130
ostat.pl. jiná plocha 99 71583
ostat.pl. manipulační pl. 2 21662
ostat.pl. neplodná půda 52 54712
ostat.pl. ostat.komunikace 32 54551
ostat.pl. pohřeb. 1 1291
ostat.pl. silnice 9 38461
Celkem KN 494 4809129
Par. KMD 494 4809129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 32
LV 35
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2012
S-SK GS 1:2880 1843 15.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 10:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.