k.ú.: 675466 - Kryry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566314 - Kryry NUTS5 CZ0424566314
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 2 63494
orná půda 803 10536859
chmelnice 55 526980
zahrada 449 218805
ovoc. sad 10 28882
travní p. 98 410706
lesní poz les(ne hospodář) 3 20194
lesní poz 101 1217163
vodní pl. nádrž přírodní 8 5922
vodní pl. nádrž umělá 1 7112
vodní pl. tok přirozený 35 158415
vodní pl. tok umělý 15 7544
vodní pl. zamokřená pl. 1 2453
zast. pl. společný dvůr 64 15204
zast. pl. zbořeniště 8 4578
zast. pl. 995 263061
ostat.pl. dobývací prost. 1 36854
ostat.pl. dráha 5 83105
ostat.pl. jiná plocha 225 315707
ostat.pl. manipulační pl. 72 216702
ostat.pl. neplodná půda 217 608829
ostat.pl. ostat.komunikace 253 340240
ostat.pl. pohřeb. 1 12113
ostat.pl. silnice 25 136937
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 45613
ostat.pl. zeleň 39 22704
Celkem KN 3498 15306176
Par. DKM 1072 13989057
Par. KMD 2426 1317119
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 331
č.p. byt.dům 23
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 176
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 139
bez čp/če jiná st. 182
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 968
byt.z. byt 263
byt.z. j.nebyt 19
obč.z. byt 23
Celkem JED 305
LV 1108
spoluvlastník 1815

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2017
DKM-KPÚ 29.05.2007 1:1000 21.08.2007 *)
S-SK GS 1:2880 1843 29.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 18:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.