k.ú.: 675474 - Kryštofovo Údolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564176 - Kryštofovo Údolí NUTS5 CZ0513564176
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51054 - Chrastava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 5129
zahrada 281 215260
travní p. 409 803845
lesní poz 157 9816972
vodní pl. nádrž umělá 3 2103
vodní pl. rybník 1 3458
vodní pl. tok přirozený 17 23548
zast. pl. společný dvůr 2 845
zast. pl. zbořeniště 8 2820
zast. pl. 258 62680
ostat.pl. dráha 2 97277
ostat.pl. jiná plocha 54 41073
ostat.pl. manipulační pl. 19 15232
ostat.pl. neplodná půda 93 39792
ostat.pl. ostat.komunikace 159 98927
ostat.pl. pohřeb. 2 2436
ostat.pl. silnice 16 42710
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1416
ostat.pl. zeleň 6 1929
Celkem KN 1495 11277452
Par. KMD 1495 11277452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 99
č.p. rod.rekr 104
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 256
LV 293
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2009
DKM 1:1000 10.12.1996 Od - ověř. TO. Na části přisloučené z k.ú. Machnín (15 parcel, 1,2131 ha). Původ přepracování ZMVM Machnín.
S-SK GS 1:2880 1843 19.08.2009 28.02.1824 V prostoru původního k.ú. bez přisloučené části DKM k.ú. Machnín.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 06:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.