k.ú.: 675547 - Křečovice u Neveklova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529991 - Křečovice NUTS5 CZ0201529991
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 673 3221685
zahrada 144 115025
ovoc. sad 13 15878
travní p. 369 904262
lesní poz les s budovou 1 82
lesní poz 406 2640198
vodní pl. nádrž přírodní 11 7102
vodní pl. nádrž umělá 1 409
vodní pl. tok přirozený 17 16899
vodní pl. tok umělý 53 11376
vodní pl. zamokřená pl. 2 2216
zast. pl. společný dvůr 4 519
zast. pl. zbořeniště 5 1289
zast. pl. 220 86640
ostat.pl. jiná plocha 42 29758
ostat.pl. manipulační pl. 40 41033
ostat.pl. neplodná půda 293 156079
ostat.pl. ostat.komunikace 167 111202
ostat.pl. pohřeb. 1 1741
ostat.pl. silnice 27 58896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2486
ostat.pl. zeleň 7 3683
Celkem KN 2497 7428458
PK 2 23148
Celkem ZE 2 23148
Par. KMD 2497 7428458
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
Celkem BUD 207
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 270
spoluvlastník 404

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 22.12.2011 28.2.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.05.2022 04:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.