k.ú.: 675580 - Křekovice u Vyšetic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553204 - Šebířov NUTS5 CZ0317553204
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 679 4088964
zahrada 102 86414
travní p. 244 762703
lesní poz 278 1627639
vodní pl. nádrž přírodní 4 5734
vodní pl. nádrž umělá 14 14143
vodní pl. tok umělý 43 9380
vodní pl. zamokřená pl. 24 16916
zast. pl. společný dvůr 1 80
zast. pl. zbořeniště 5 2160
zast. pl. 71 44028
ostat.pl. jiná plocha 49 29108
ostat.pl. manipulační pl. 34 39588
ostat.pl. neplodná půda 24 9999
ostat.pl. ostat.komunikace 61 76116
ostat.pl. silnice 3 31749
ostat.pl. zeleň 40 41869
Celkem KN 1676 6886590
Par. KMD 1676 6886590
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 34
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 68
LV 177
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2017
KM-D 1:2000 15.09.2000 25.04.2017
S-SK GS 1:2880 1830 15.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 02:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.