k.ú.: 675636 - Křelov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 554901 - Křelov-Břuchotín NUTS5 CZ0712554901
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 746 4466456
zahrada 702 562620
ovoc. sad 5 5247
travní p. 95 204959
lesní poz les s budovou 1 17
lesní poz 3 14189
vodní pl. nádrž umělá 2 19166
vodní pl. tok umělý 42 6916
vodní pl. zamokřená pl. 1 292
zast. pl. 749 212288
ostat.pl. dráha 3 11482
ostat.pl. dálnice 1 75747
ostat.pl. jiná plocha 38 47783
ostat.pl. manipulační pl. 70 101706
ostat.pl. neplodná půda 3 5236
ostat.pl. ostat.komunikace 141 199177
ostat.pl. pohřeb. 1 6336
ostat.pl. silnice 20 89509
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 74537
ostat.pl. zeleň 39 21915
Celkem KN 2670 6125578
Par. DKM 2670 6125578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 496
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.dům 10
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
Celkem BUD 738
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 10
Celkem JED 28
LV 921
spoluvlastník 1273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2003
THM-V 1:2000 01.01.1982 28.11.2003
S-SK ŠD 1:2500 1936 01.01.1982
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1936


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.