k.ú.: 675661 - Křelovice u Pernarce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559105 - Křelovice NUTS5 CZ0325559105
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 3936170
zahrada 91 50041
travní p. 89 1550083
lesní poz 89 3168974
vodní pl. nádrž přírodní 2 1122
vodní pl. nádrž umělá 5 7687
vodní pl. tok přirozený 1 2743
vodní pl. tok umělý 1 2237
zast. pl. zbořeniště 5 1204
zast. pl. 95 43626
ostat.pl. jiná plocha 54 107318
ostat.pl. manipulační pl. 9 26202
ostat.pl. neplodná půda 39 18191
ostat.pl. ostat.komunikace 84 151871
ostat.pl. silnice 10 82772
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11472
ostat.pl. zeleň 2 5532
Celkem KN 718 9167245
Par. DKM 718 9167245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 49
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 87
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 123
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2020
DKM-KPÚ 1:1000 18.06.2015
DKM-KPÚ 1:1000 03.07.2014
S-SK GS 1:2880 1839 09.11.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 20.05.2022 22:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.