k.ú.: 675679 - Mydlovary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559105 - Křelovice NUTS5 CZ0325559105
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 809632
zahrada 49 17388
travní p. 69 586395
lesní poz les s budovou 5 88
lesní poz 41 3287785
vodní pl. nádrž umělá 1 6227
vodní pl. tok přirozený 2 68636
vodní pl. tok umělý 3 7072
vodní pl. zamokřená pl. 2 11760
zast. pl. zbořeniště 5 994
zast. pl. 50 14875
ostat.pl. jiná plocha 30 25674
ostat.pl. manipulační pl. 1 5726
ostat.pl. neplodná půda 56 76041
ostat.pl. ostat.komunikace 55 67098
ostat.pl. zeleň 1 61
Celkem KN 381 4985452
EN 7 250776
PK 18 53601
GP 581 1594863
Celkem ZE 606 1899240
Par. KMD 14 2320882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 55
LV 80
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2017
S-SK GS 1:2880 1910


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 16.05.2022 07:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.