k.ú.: 675717 - Skupeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559334 - Pernarec NUTS5 CZ0325559334
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 1423910
zahrada 49 30161
ovoc. sad 1 2500
travní p. 6 27240
lesní poz 39 985816
vodní pl. nádrž umělá 4 20631
vodní pl. tok přirozený 1 25
vodní pl. tok umělý 1 615
vodní pl. zamokřená pl. 6 24386
zast. pl. 59 24755
ostat.pl. jiná plocha 42 53736
ostat.pl. manipulační pl. 19 22540
ostat.pl. neplodná půda 8 15804
ostat.pl. ostat.komunikace 39 43658
ostat.pl. silnice 4 21118
Celkem KN 364 2696895
Par. KMD 364 2696895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 33
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 58
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 69
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.09.2017
KM-D 1:2000 02.10.2000 05.09.2017
S-SK GS 1:2880 1839 01.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 26.05.2022 06:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.