k.ú.: 675725 - Křemačov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 2276256
zahrada 113 91379
ovoc. sad 4 30224
travní p. 271 894324
lesní poz 143 516229
vodní pl. nádrž přírodní 1 2924
vodní pl. tok přirozený 118 44394
zast. pl. zbořeniště 5 1010
zast. pl. 100 34919
ostat.pl. jiná plocha 40 68968
ostat.pl. manipulační pl. 32 32192
ostat.pl. neplodná půda 105 98449
ostat.pl. ostat.komunikace 119 75620
ostat.pl. pohřeb. 1 2539
ostat.pl. silnice 5 21924
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8895
ostat.pl. zeleň 2 70
Celkem KN 1304 4200316
Par. KMD 1304 4200316
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 55
č.p. zem.stav 7
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 98
LV 131
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2017
KM-D 1:2000 02.12.2002 04.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1883 02.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 08:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.