k.ú.: 675822 - Biřkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578088 - Biřkov NUTS5 CZ0322578088
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 618
orná půda plantáž dřevin 1 42532
orná půda 156 3087714
zahrada 76 67930
travní p. mez, stráň 2 8372
travní p. plantáž dřevin 1 25610
travní p. 105 540911
lesní poz les s budovou 1 69
lesní poz 145 1271786
vodní pl. nádrž přírodní 1 3008
vodní pl. nádrž umělá 2 33031
vodní pl. tok přirozený 4 11741
vodní pl. tok umělý 10 12325
zast. pl. zbořeniště 3 2511
zast. pl. 135 65522
ostat.pl. jiná plocha 31 45388
ostat.pl. manipulační pl. 6 55131
ostat.pl. mez, stráň 14 20434
ostat.pl. neplodná půda 6 9916
ostat.pl. ostat.komunikace 60 118052
ostat.pl. silnice 6 57947
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 25856
ostat.pl. zeleň 1 4255
Celkem KN 769 5510659
Par. DKM 769 5510659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 58
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 136
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 134
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.09.2003 1:1000 23.10.2003 *) extravilán
DKM 1:1000 10.01.1996 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 10.01.1996


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 05:20

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.