k.ú.: 675849 - Křenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556505 - Křenice NUTS5 CZ0322556505
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 2212245
zahrada 58 49311
ovoc. sad 5 11604
travní p. 169 418871
lesní poz 38 374278
vodní pl. tok přirozený 13 21158
vodní pl. tok umělý 11 3590
zast. pl. zbořeniště 1 406
zast. pl. 80 44852
ostat.pl. jiná plocha 37 34345
ostat.pl. manipulační pl. 16 27967
ostat.pl. neplodná půda 73 51102
ostat.pl. ostat.komunikace 39 45117
ostat.pl. silnice 29 46907
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8879
ostat.pl. zeleň 2 320
Celkem KN 904 3350952
Par. DKM 904 3350952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 79
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 6
Celkem JED 16
LV 129
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.09.1995
S-SK GS 1:2880 1837 08.09.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.