k.ú.: 675881 - Křenovice u Slavkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593214 - Křenovice NUTS5 CZ0646593214
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1228 7139046
vinice 3 5620
zahrada 690 391242
ovoc. sad 8 26834
travní p. 5 4669
lesní poz 2 17778
vodní pl. nádrž umělá 1 12043
vodní pl. tok přirozený 49 44188
vodní pl. zamokřená pl. 1 12017
zast. pl. společný dvůr 7 3318
zast. pl. zbořeniště 20 2558
zast. pl. 1003 271593
ostat.pl. dráha 12 271509
ostat.pl. jiná plocha 106 51175
ostat.pl. manipulační pl. 63 110182
ostat.pl. neplodná půda 28 83483
ostat.pl. ostat.komunikace 380 248361
ostat.pl. pohřeb. 3 10659
ostat.pl. silnice 25 90625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 45579
ostat.pl. zeleň 6 3488
Celkem KN 3646 8845967
Par. DKM 3646 8845967
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 691
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 13
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 109
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 984
byt.z. byt 28
obč.z. byt 5
Celkem JED 33
LV 1266
spoluvlastník 1720

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2004 obnova na DKM přepracováním instr. A
Ins. A 1:2000 04.09.1931 15.07.2004 04.09.1931 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 04.09.1931 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 25.05.2022 11:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.