k.ú.: 675920 - Vránov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554294 - Staňkov NUTS5 CZ0321554294
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32042 - Staňkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 2046586
zahrada 77 58303
travní p. 125 581923
lesní poz 245 525028
vodní pl. tok přirozený 2 54772
vodní pl. tok umělý 17 12683
vodní pl. zamokřená pl. 1 8124
zast. pl. zbořeniště 3 763
zast. pl. 97 44205
ostat.pl. dráha 2 29556
ostat.pl. jiná plocha 20 21133
ostat.pl. manipulační pl. 10 8680
ostat.pl. neplodná půda 31 53397
ostat.pl. ostat.komunikace 58 122446
ostat.pl. silnice 3 40253
ostat.pl. zeleň 12 28045
Celkem KN 838 3635897
Par. DKM 838 3635897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 55
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 82
LV 166
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2017
DKM 1:1000 30.05.2017
DKM-KPÚ 03.03.2010 1:1000 19.03.2010 *)
ZMVM 1:2000 01.11.1981 30.05.2017 1.11.1981 1:2000,
THM-V 1:2000 01.04.1961 30.05.2017 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 16.05.2022 23:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.