k.ú.: 675954 - Křepice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594288 - Křepice NUTS5 CZ0647594288
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 15 27555
orná půda 428 4494143
zahrada 74 73339
ovoc. sad 2 7520
travní p. mez, stráň 1 2315
travní p. 36 143386
lesní poz 119 2052827
vodní pl. nádrž umělá 1 8033
vodní pl. tok přirozený 15 45078
zast. pl. zbořeniště 3 922
zast. pl. 109 69657
ostat.pl. jiná plocha 56 45471
ostat.pl. manipulační pl. 8 24586
ostat.pl. neplodná půda 41 84233
ostat.pl. ostat.komunikace 82 97883
ostat.pl. silnice 7 56497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1336
ostat.pl. zeleň 2 1122
Celkem KN 1001 7235903
Par. DKM 5 4258
Par. KMD 996 7231645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 106
LV 174
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2015
S-SK ŠD 1:2500 1949 20.11.2015 Jedná se o mapu S-SK ŠD, zaměřenou v IA + souř. měř. b.v.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 01:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.