k.ú.: 675971 - Křepkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 634479
zahrada 21 7679
travní p. 197 1714306
lesní poz les(ne hospodář) 4 2105
lesní poz 47 1145189
vodní pl. nádrž umělá 2 764
vodní pl. tok přirozený 1 4062
vodní pl. tok umělý 10 8992
vodní pl. zamokřená pl. 7 23904
zast. pl. společný dvůr 1 248
zast. pl. zbořeniště 9 4172
zast. pl. 30 17144
ostat.pl. jiná plocha 23 8843
ostat.pl. manipulační pl. 14 41127
ostat.pl. neplodná půda 21 12415
ostat.pl. ostat.komunikace 47 48399
ostat.pl. silnice 6 56297
Celkem KN 483 3730125
Par. KMD 483 3730125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 28
LV 36
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2014
S-SK GS 1:2880 1839 04.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 22:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.