k.ú.: 676021 - Chrást u Křesetic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534161 - Křesetice NUTS5 CZ0205534161
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 2084746
zahrada 39 28151
ovoc. sad 3 8483
travní p. 15 13691
vodní pl. nádrž umělá 2 1009
vodní pl. tok přirozený 3 688
vodní pl. tok umělý 23 4382
zast. pl. společný dvůr 2 1038
zast. pl. zbořeniště 4 1254
zast. pl. 66 42693
ostat.pl. jiná plocha 7 752
ostat.pl. manipulační pl. 27 39327
ostat.pl. neplodná půda 20 9663
ostat.pl. ostat.komunikace 46 48014
ostat.pl. silnice 10 28705
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4270
ostat.pl. zeleň 8 525
Celkem KN 544 2317391
Par. KMD 544 2317391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 65
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 101
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2017
S-SK GS 1:2880 1838 31.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2022 20:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.