k.ú.: 676055 - Křesín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565075 - Křesín NUTS5 CZ0423565075
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42081 - Libochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1443 4920075
zahrada 111 42692
travní p. 228 304694
lesní poz 8 29391
vodní pl. tok přirozený 218 26556
vodní pl. tok umělý 5 1662
zast. pl. společný dvůr 16 3270
zast. pl. zbořeniště 3 1396
zast. pl. 230 97591
ostat.pl. dráha 11 36195
ostat.pl. jiná plocha 84 21996
ostat.pl. manipulační pl. 55 29807
ostat.pl. neplodná půda 108 190397
ostat.pl. ostat.komunikace 187 75880
ostat.pl. pohřeb. 2 2916
ostat.pl. silnice 7 63556
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 13773
ostat.pl. zeleň 4 782
Celkem KN 2727 5862629
Par. DKM 2231 5620637
Par. KMD 496 241992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 128
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 215
LV 258
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2013
KMD 1:1000 12.12.2013
FÚO 1:5000 01.01.1979 12.12.2013 intravilán v 1:2880,extravilán v 1:5000
S-SK GS 1:2880 1843 12.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 01:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.