k.ú.: 676063 - Levousy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565075 - Křesín NUTS5 CZ0423565075
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42081 - Libochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 1826275
zahrada 128 51047
ovoc. sad 2 6500
travní p. 205 160028
lesní poz 31 1325948
vodní pl. tok přirozený 20 312032
zast. pl. společný dvůr 4 266
zast. pl. zbořeniště 10 1704
zast. pl. 288 42721
ostat.pl. jiná plocha 39 65427
ostat.pl. manipulační pl. 11 5577
ostat.pl. neplodná půda 27 21604
ostat.pl. ostat.komunikace 87 80259
ostat.pl. pohřeb. 1 1260
ostat.pl. silnice 9 16544
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 5393
ostat.pl. zeleň 71 14689
Celkem KN 1303 3937274
Par. DKM 603 3387424
Par. KMD 700 549850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 128
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 261
LV 339
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.2014
KMD 1:1000 05.05.2014
FÚO 1:5000 01.01.1979 05.05.2014 intravilán v 1:2880,extravilán v 1:5000
S-SK GS 1:2880 1843 05.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 01:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.