k.ú.: 676080 - Křešice u Litoměřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565083 - Křešice NUTS5 CZ0423565083
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 459
orná půda 328 1641133
chmelnice 20 119649
zahrada 386 273688
ovoc. sad 8 80339
travní p. 357 212004
lesní poz 17 125130
vodní pl. tok přirozený 58 257955
zast. pl. společný dvůr 13 689
zast. pl. zbořeniště 6 1215
zast. pl. 419 130421
ostat.pl. dráha 4 55276
ostat.pl. jiná plocha 110 49023
ostat.pl. manipulační pl. 54 62707
ostat.pl. mez, stráň 1 611
ostat.pl. neplodná půda 110 63199
ostat.pl. ostat.komunikace 225 104977
ostat.pl. pohřeb. 2 2029
ostat.pl. silnice 30 40831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 18246
ostat.pl. zeleň 3 6304
Celkem KN 2162 3245885
GP 4 6706
Celkem ZE 4 6706
Par. KMD 2162 3245885
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 19
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 173
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 405
byt.z. byt 113
Celkem JED 113
LV 604
spoluvlastník 814

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.10.2013
S-SK GS 1:2880 1843 14.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 12:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.