k.ú.: 676179 - Křetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581801 - Křetín NUTS5 CZ0641581801
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 758831
zahrada 213 119804
ovoc. sad 8 54724
travní p. 76 394349
lesní poz 124 2783754
vodní pl. nádrž umělá 7 64205
vodní pl. rybník 6 22538
vodní pl. tok přirozený 17 8810
vodní pl. tok umělý 1 1697
zast. pl. společný dvůr 2 1136
zast. pl. 243 57973
ostat.pl. jiná plocha 86 68841
ostat.pl. manipulační pl. 16 18477
ostat.pl. neplodná půda 67 73600
ostat.pl. ostat.komunikace 151 88321
ostat.pl. pohřeb. 2 2577
ostat.pl. silnice 46 32838
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14499
ostat.pl. zeleň 7 37428
Celkem KN 1281 4604402
Par. DKM 339 1375397
Par. KMD 942 3229005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 121
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 236
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 322
spoluvlastník 490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2009
DKM-KPÚ 15.04.2009 1:1000 16.04.2009 *) DKM v extravilánu - KPÚ a u nesměňovaných pozemků nové mapování
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.11.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.05.2022 11:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.