k.ú.: 676187 - Křičeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572861 - Křičeň NUTS5 CZ0532572861
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 3229847
zahrada 130 83501
ovoc. sad 4 7823
travní p. 33 26858
lesní poz 15 652279
vodní pl. nádrž přírodní 1 1532
vodní pl. tok umělý 52 18124
zast. pl. společný dvůr 2 509
zast. pl. 156 86937
ostat.pl. jiná plocha 95 55347
ostat.pl. manipulační pl. 44 44575
ostat.pl. neplodná půda 5 3245
ostat.pl. ostat.komunikace 67 60520
ostat.pl. pohřeb. 1 1569
ostat.pl. silnice 7 50653
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15708
Celkem KN 1019 4339027
Par. KMD 1019 4339027
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 65
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 142
LV 173
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2014
S-SK GS 1:2880 1839 26.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 17:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.