k.ú.: 676217 - Krásná Lípa u Křimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563161 - Křimov NUTS5 CZ0422563161
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 448181
zahrada 21 16173
travní p. 92 427516
lesní poz 126 1667425
vodní pl. tok přirozený 17 16171
vodní pl. zamokřená pl. 2 4527
zast. pl. společný dvůr 11 4040
zast. pl. zbořeniště 5 723
zast. pl. 64 9253
ostat.pl. dráha 3 55872
ostat.pl. jiná plocha 26 6360
ostat.pl. manipulační pl. 14 10935
ostat.pl. neplodná půda 29 34743
ostat.pl. ostat.komunikace 42 17887
ostat.pl. silnice 9 28971
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5692
Celkem KN 496 2754469
Par. DKM 496 2754469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 57
LV 72
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2010
FÚO 1:5000 27.06.1979 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.05.2022 21:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.