k.ú.: 676233 - Strážky u Křimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563161 - Křimov NUTS5 CZ0422563161
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 241759
zahrada 20 8430
travní p. mez, stráň 1 3324
travní p. 74 762914
lesní poz 53 497247
vodní pl. nádrž umělá 1 259
zast. pl. společný dvůr 3 1791
zast. pl. zbořeniště 5 916
zast. pl. 24 8909
ostat.pl. jiná plocha 19 5792
ostat.pl. manipulační pl. 17 20062
ostat.pl. neplodná půda 21 31669
ostat.pl. ostat.komunikace 45 32076
ostat.pl. silnice 7 88299
ostat.pl. zeleň 1 94
Celkem KN 300 1703541
Par. DKM 300 1703541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 24
LV 48
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.03.2011
FÚO 1:5000 27.06.1979 14.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 10:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.