k.ú.: 676241 - Suchdol u Křimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563161 - Křimov NUTS5 CZ0422563161
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 471794
zahrada 14 5372
travní p. 21 77638
lesní poz 139 2136373
vodní pl. nádrž umělá 2 91215
vodní pl. tok přirozený 7 19325
zast. pl. zbořeniště 2 399
zast. pl. 75 34107
ostat.pl. dráha 2 48948
ostat.pl. jiná plocha 18 16126
ostat.pl. manipulační pl. 25 10380
ostat.pl. neplodná půda 33 114813
ostat.pl. ostat.komunikace 82 61499
ostat.pl. silnice 3 9853
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 5028
ostat.pl. zeleň 36 11643
Celkem KN 504 3114513
Par. DKM 504 3114513
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 4
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 72
LV 90
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2011
FÚO 1:5000 27.06.1979 22.09.2011 měřítko pro intravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1842 26.06.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 12:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.