k.ú.: 676250 - Menhartice u Křimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563161 - Křimov NUTS5 CZ0422563161
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 76 1222790
lesní poz 182 3524386
vodní pl. tok přirozený 2 9598
vodní pl. tok umělý 4 34578
zast. pl. společný dvůr 1 447
zast. pl. 5 501
ostat.pl. dráha 1 50
ostat.pl. jiná plocha 3 84774
ostat.pl. neplodná půda 75 123411
ostat.pl. ostat.komunikace 30 46457
ostat.pl. silnice 6 7588
Celkem KN 385 5054580
Par. DKM 385 5054580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 4
LV 22
spoluvlastník 32

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2010
FÚO 1:5000 27.06.1979 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1842 26.06.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.