k.ú.: 676314 - Křinice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574171 - Křinice NUTS5 CZ0523574171
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 8228100
zahrada 171 143407
travní p. 564 1553299
lesní poz 144 5388725
vodní pl. nádrž umělá 8 20065
vodní pl. rybník 9 145316
vodní pl. tok přirozený 67 32153
vodní pl. tok umělý 32 63707
vodní pl. zamokřená pl. 4 53526
zast. pl. společný dvůr 1 957
zast. pl. zbořeniště 16 6146
zast. pl. 274 136646
ostat.pl. jiná plocha 97 208991
ostat.pl. manipulační pl. 76 117734
ostat.pl. mez, stráň 1 256
ostat.pl. neplodná půda 24 34510
ostat.pl. ostat.komunikace 203 272489
ostat.pl. silnice 11 52563
ostat.pl. skládka 1 46
Celkem KN 2029 16458636
Par. DKM 806 10250200
Par. KMD 1223 6208436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 251
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 387
spoluvlastník 565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 18.12.2012
S-SK GS 1:2880 1840 27.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 18.05.2022 22:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.