k.ú.: 676365 - Křivice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576859 - Týniště nad Orlicí NUTS5 CZ0524576859
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52082 - Týniště nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 251 1940434
zahrada 108 67929
travní p. 232 678249
lesní poz 146 2575297
vodní pl. nádrž přírodní 1 1175
vodní pl. rybník 1 10510
vodní pl. tok přirozený 44 14418
zast. pl. společný dvůr 5 275
zast. pl. zbořeniště 1 788
zast. pl. 129 59818
ostat.pl. jiná plocha 23 7220
ostat.pl. manipulační pl. 21 11727
ostat.pl. neplodná půda 9 4566
ostat.pl. ostat.komunikace 86 84050
ostat.pl. pohřeb. 2 2224
ostat.pl. silnice 8 58482
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 95237
ostat.pl. zeleň 13 4055
Celkem KN 1090 5616454
Par. KMD 1090 5616454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 15
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 123
LV 164
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2008
S-SK GS 1:2880 1840 18.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 20:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.