k.ú.: 676438 - České Křižánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595918 - Křižánky NUTS5 CZ0635595918
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 230427
zahrada 23 8511
travní p. 443 960736
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 26 1329174
vodní pl. nádrž umělá 1 3358
vodní pl. tok přirozený 9 17705
zast. pl. zbořeniště 6 746
zast. pl. 97 21587
ostat.pl. jiná plocha 36 22592
ostat.pl. manipulační pl. 8 2697
ostat.pl. neplodná půda 102 38385
ostat.pl. ostat.komunikace 69 31012
ostat.pl. silnice 55 13372
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1485
Celkem KN 944 2681826
Par. KMD 944 2681826
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 96
LV 145
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2013
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 05:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.