k.ú.: 676446 - Moravské Křižánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595918 - Křižánky NUTS5 CZ0635595918
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 1303170
zahrada 129 39472
travní p. 519 970447
lesní poz 43 3534464
vodní pl. rybník 2 36001
vodní pl. tok přirozený 34 27808
zast. pl. zbořeniště 5 400
zast. pl. 230 53009
ostat.pl. jiná plocha 101 155394
ostat.pl. manipulační pl. 29 32791
ostat.pl. neplodná půda 25 40448
ostat.pl. ostat.komunikace 119 90997
ostat.pl. pohřeb. 4 7058
ostat.pl. silnice 8 1090
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 53 113020
ostat.pl. zeleň 1 457
Celkem KN 1708 6406026
Par. KMD 1708 6406026
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 159
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 223
LV 307
spoluvlastník 558

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 13:50

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.