k.ú.: 676471 - Křižanov u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536113 - Hynčina NUTS5 CZ0715536113
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 996073
zahrada 124 100535
travní p. 141 997954
lesní poz 29 150382
vodní pl. nádrž přírodní 3 2948
zast. pl. společný dvůr 3 102
zast. pl. zbořeniště 2 837
zast. pl. 85 33677
ostat.pl. jiná plocha 45 66013
ostat.pl. manipulační pl. 12 34304
ostat.pl. neplodná půda 65 62456
ostat.pl. ostat.komunikace 66 38228
ostat.pl. silnice 2 19799
ostat.pl. zeleň 1 56
Celkem KN 681 2503364
Par. KMD 681 2503364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 85
LV 91
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.01.2017
KM-D 1:2000 18.11.2002 20.01.2017
S-SK ŠS 1:2880 1885 18.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2022 23:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.