k.ú.: 676501 - Křižany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564184 - Křižany NUTS5 CZ0513564184
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 17155
orná půda 35 954479
zahrada 394 449712
ovoc. sad 2 23176
travní p. mez, stráň 21 46847
travní p. 735 7480363
lesní poz ostat.komunikace 7 72248
lesní poz 322 5229394
vodní pl. nádrž přírodní 3 2309
vodní pl. nádrž umělá 5 19554
vodní pl. tok přirozený 40 58388
vodní pl. tok umělý 2 7098
vodní pl. zamokřená pl. 1 11500
zast. pl. zbořeniště 33 14935
zast. pl. 414 141012
ostat.pl. dráha 5 88084
ostat.pl. jiná plocha 230 379827
ostat.pl. manipulační pl. 14 7697
ostat.pl. mez, stráň 2 5422
ostat.pl. neplodná půda 138 315566
ostat.pl. ostat.komunikace 411 478709
ostat.pl. pohřeb. 2 4753
ostat.pl. silnice 23 151356
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10522
ostat.pl. zeleň 14 8788
Celkem KN 2857 15978894
Par. DKM 2857 15978894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 181
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 89
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 42
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 410
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 529
spoluvlastník 697

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.09.2011
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 05:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.